Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Lees online  
   
 
 

EXTRA NIEUWSSPECIAL OPINIE

Vroegsignalering, handelingsverlegenheid, privacy en beroepsgeheim blijven onderwerp van gesprek als we het over de Verwijsindex hebben. Maar hoe zit het nu echt? En hoe kunnen we met elkaar, in het belang van de jeugdigen, de meerwaarde van de Verwijsindex vergroten? In deze nieuwsspecial gaat Ruben van den Bosch, trainer en relatiemanager bij MULTIsignaal, dieper in op de discussie en spreekt hij met Jolanda Boere, jeugdcoördinator Politie Midden-Nederland.

Zorgmeldingen Politie in Verwijsindex

Per 1 januari 2015 worden de zorgmeldingen van de Politie via Veilig Thuis in de Verwijsindex geregistreerd (voorheen ging dit via de Bureau’s Jeugdzorg). Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat de leeftijdsgroep 18-23 in beeld blijft en waarom registreert de Politie niet zelf?

Lees verder

 
 

Verwijsindex eerder toepassen vergroot meerwaarde

De Verwijsindex eerder toepassen in het belang van de jeugdigen leidt tot een grotere meerwaarde. Hoe kunnen we belemmerende factoren, zoals handelingsverlegenheid aanpakken?

Lees verder

Aanpak handelingsverlegenheid

Bij multiproblematiek is samenwerking noodzakelijk. Toch blijkt uit de evaluatie van de Verwijsindex dat handelingsverlegenheid er in grote mate voor zorgt dat er onvoldoende tijdig gebruik gemaakt wordt van de Verwijsindex. Hoe kunnen we dit doorbreken?

Lees verder

 
 

Verouderde privacy protocollen belemmeren samenwerking

Is het meldrecht in strijd met het beroepsgeheim? Is een handtekening nodig voorafgaand aan samenwerking? In dit artikel gaat Ruben van den Bosch verder in op de discussie rondom de toepassing van vroegsignalering en het tijdig ontstaan van multidisciplinaire samenwerking.

Lees verder

 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door MULTIsignaal  |  Afmelden